...................................................................................................................................................

BILDERna
Här finns bilder tagna av personal ur BA03. Jag vill tacka följande killar:
Patrik Norell, Tomas Pettersson, J.I.S Christensen, Stefan Gustafsson, Anders H Eriksson, Stefan Hermansson, Roger Damberg, Kim Meyer, Jonas Eriksson, Bengt Furuwidh, Roger Oderberger, Lars Mellberg, Magnus Bodén (Johansson), P-Å Perman, Sperling Blackenfelt, Peter Waller, Thord Wedman samt alla andra som jag kan ha glömt.

Kolla in bilderna »

Marcus Ramsviks bilder »

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................